AFSPRAAK MAKEN

Privacy verklaring

Het verwerken van persoonsgegevens

MOYS Huidkliniek (hierna te noemen MOYS) kan persoons- en medische gegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van MOYS en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan MOYS Huidkliniek heeft verstrekt.

Bewaarden en verwerkte gegevens zijn:

 • NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres
 • Geboortedatum
 • Document nr./type van paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • BSN-nummer
 • Zorgverzekeringsrecht en relatienummer van zorgverzekeraar
 • Naam van huisarts
 • Huidklachten
 • Medische achtergrond
 • (Erfelijke) huidaandoeningen in de familie
 • Algemene gezondheid en medicijn gebruik
 • Foto’s van uw huidaandoening
 • Documenten zoals verwijzingen, hulpmiddelenaanvraag en/of machtiging
 • IP-adres van uw computer


Waarom heeft MOYS Huidkliniek uw gegevens nodig?

De huidkliniek verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoek en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. MOYS Huidkliniek kan uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.

Voor het leveren van verzekerde zorg is het afstaan van uw persoonlijke- en medische gegevens én verwijzing of machtiging verplicht. Indien nodig en gewenst kan de huidtherapeut (met uw toestemming) uw huisarts benaderen ter rapportage (terugkoppeling behandeling), intercollegiaal overleg en/of casusbespreking.

Hoe lang MOYS Huidkliniek uw gegevens bewaard?

Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw persoonsgegevens en medische dossier 15 jaar te bewaren.

Gegevens delen met andere partijen en/of derden

MOYS Huidkliniek verstrekt uw strikt noodzakelijke persoons- en medische gegevens alléén aan derden (zorgverzekeraar, huisarts, overige (para)medische zorgverleners) indien u hiervoor toestemming geeft. Er moet een aanleiding voor verstrekking van gegevens zijn, uitvoering van huidtherapeutische zorg of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Websitebezoek www.moyshuidkliniek.com

Op de website van MOYS Huidkliniek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en de datum/het tijdstip waarop u de website van MOYS Huidkliniek bezoekt. Daarnaast wordt uw gedrag vastgelegd van klikken/bezoeken van verschillende pagina’s binnen de website. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De kliniek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren en pagina’s te optimaliseren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan verstrekt aan derden.

Google Analytics

MOYS Huidkliniek maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe websitebezoekers op de website komen en hoe de website gebruikt wordt. Google Analytics kan ons de volgende gegevens per IP-adres verstrekken: Geslacht Woonplaats Leeftijdscategorie Interesses Welke gedragsstroom op de website wordt vertoond De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), overgebracht naar en door Google, en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hieraan. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MOYS Huidkliniek heeft hier geen invloed op. MOYS Huidkliniek heeft Google geen toestemming gegeven om via MOYS verkregen Analytics-data te gebruiken voor andere Google diensten en/of doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@moyshuidkliniek.com onder onderwerp verwijderen persoonsgegevens.

Beveiliging persoons- en medische gegevens

De website van MOYS maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. MOYS Huidkliniek neemt de bescherming van uw gegevens uiteraard serieus en neemt passende maatregelen bij misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijzigingen. MOYS Huidkliniek maakt gebruikt van huidtherapeutische software Skinadmin om persoons- en medische gegevens in een elektronisch dossier te verwerken, verslagleggen en documenteren. Skinadmin bewaart uw persoons- en medische gegevens op twee beveiligde en versleutelde servers in Nederland.

Contactgegevens

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wil over de beveiliging, van en door MOYS verzamelde persoonsgegevens, neem u dan direct contact op met de kliniek.

Hoofdlocatie: MOYS Huidkliniek

T.a.v. Directie MOYS Huidkliniek K. Hendriks

Zwerfkei 5

6581 HN Malden

0623463888

info@moyshuidlkiniek.com

www.moyshuidkliniek.com

×